PRIVACYWETGEVING
Jouw data zijn ons geheim

De AVG en Stichting KVW Groot Echt
Per 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in. Dit is een nieuwe wet waaraan ook verenigingen en stichtingen  gebonden zijn, dus ook KVW Groot Echt. Vooropgesteld willen wij ten alle tijden voldoen aan wet en regelgeving, maar we zijn een kleine organisatie met vrijwilligers die zich primair inzetten voor het zomerprogramma voor de kinderen. Binnen de kaders van deze wetgeving is met name transparantie over wat we doen met gegevens erg belangrijk. Om hier invulling aan te geven, vindt u de volgende consequenties en keuzes die we als verantwoordelijk bestuur gemaakt hebben:


Gegevensvastlegging


Opschonen en vernietiging van gegevens:


Beeldmateriaal op facebook en onze website:


Melding van data issues en data lekken:


AVG Verklaring
Download hier de AVG verklaring