BESTUUR
De geheimzinnige drijvende kracht achter KVW

Het bestuur van KVW bestaat uit
de volgende leden:

Patrick Westerink (voorzitter)
Michel Zwarts (secretaris)
Rob Maassen (penningmeester)

Daarnaast werken er ook mensen van de verschillende activiteiten (programmagroep zomer, Sinterklaas, St. Maarten) samen met het bestuur. Het bestuur regelt de lopende zaken en stippelt het beleid uit voor de toekomst.

Vergaderingen zijn openbaar en iedereen die deel wil nemen mag contact opnemen met onze secretaris.