BESTUUR
De geheimzinnige drijvende kracht achter KVW

Het bestuur van KVW bestaat uit
de volgende leden:

Joyce van Hout (voorzitter)
Michel Zwarts (secretaris)
Didier Arits (penningmeester)

Daarnaast werken er ook mensen van de verschillende activiteiten (programmagroep zomer, Sinterklaas, St. Maarten) samen met het bestuur. Het bestuur regelt de lopende zaken en stippelt het beleid uit voor de toekomst.

Vergaderingen zijn openbaar en iedereen die deel wil nemen mag contact opnemen met onze secretaris.